Preporuke Venecijanske komisije obavezujuće

Ministarka pravde Nela Kuburovi? izjavila je na sastanku sa šefom Misije OEBS-a u Srbiji Andreom Oriciom da to ministarstvo završava rad na izradi novog Nacrta ustavnih amandmana u oblasti pravosu?a, koji ?e u potpunosti biti usaglašen sa preporukama Venecijanske komisije.

Kako je saopštilo Ministarstvo, ona je ukazala da su preporuke ovog tela obavezuju?e po Srbiju, pre svega iz razloga što je to definisano kroz Akcioni plan za Pregovara?ko poglavlje 23, koji je usvojila Evropska komisija.

Ona je dodala da ?e nakon izrade novog nacrta, biti organizovan okrugli sto na kojem ?e svi zainteresovani biti upoznati sa novim tekstom amandmama, i koji ?e u isto vreme biti i prilika da se otklone sve eventualne nedoumice.

Ambasador Oricio je istakao da je Srbija u?inila napredak kada je u pitanju reforma pravosu?a, kao i da Ministarstvo pravde u tom procesu ima težak zadatak.

On je istakao da su izmene Ustava u oblasti pravosu?a od velikog zna?aja za ja?anje nezavisnosti i odgovornosti pravosu?a, i vrlo važno sa aspekta gde i kako Srbija sebe vidi u budu?nosti.

Govore?i o procesu izmena Ustava, ministarka Kuburovi? je rekla da je to vrlo komplikovan proces, koji zahteva nekoliko faza u koje je uklju?en veliki broj aktera, a zahteva i politi?ki konsenzus unutar samog Parlamenta.

Ambasador Oricio je naglasio da Misija OEBS-a u Srbiji stoji na raspolaganju Ministarstvu u smislu pružanja neophodne ekspertske pomo?i, kao i da nastavlja da pruža podršku Srbiji na njenom putu ka strateškim ciljevima.

Fabrici pozdravio predstoje?e debate o ustavnim amandmanima

Ministarka Kuburovi? sastala se danas i sa šefom Delegacije EU u Srbiji ambasadorom Semom Fabricijem koji je pozdravio organizovanje dodatnog okruglog stola i pozitivno ocenio predstoje?e javne debate u vezi sa ustavnim amandmanima za ?iju ?e organizaciju biti nadležan skupštinski Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, ukoliko Narodna skupština usvoji inicijativu Vlade za izmenu Ustava u oblasti pravosu?a, za šta je potrebna dvotre?inska ve?ina narodih poslanika.

Kuburovi? je kazala i da je posle više godina usaglašen tekst Nacrta zakona o besplatnoj pravnoj pomo?i, „koje se trenutno nalazi na mišljenju kod nadležnih ministarstava“, nakon ?ega ?e biti prosle?en Vladi na usvjanje.

„Pored tog nacrta, Vladi ?e na usvajanje biti prosle?en i Nacrt zakona o zaštiti podataka o li?nosti, koji je dobio pozitivno mišljenje, kako Evropske komisije, tako i agencije EU ‘Eurodžasta’, kazala je Kuburovi? i dodala da ministarstvo o?ekuje i mišljenje Evropske komisije o Nacrtu zakona o spre?avanju korupcije.

 

preuzeto sa  http://rs.n1info.com/

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *