Osnovna

UVEK POSTOJI REŠENJE

Pravna pomoć

Advokatska kancelarija Bećirić bavi se zastupanjem stranaka prevashodno u oblasti krivično pravne materije pred sudovima, tužilaštvima, policijom i drugim državnim organima, i to kako u svojstvu branioca okrivljenih tako i u ulozi punomoćnika oštećenih. Poznavanje materije, dugogodišnje iskustvo i korektan i iskren stav prema klijentima odlika su našeg poslovanja, a konkretni slučajevi kojima se bavimo kreću se od krivičnih dela protiv života i tela, porodice, imovine, javnog saobraćaja, ljudskih sloboda i prava, preko krivičnih dela iz oblasti privrede, intelektualne svojine, visoko tehnološkog kriminala i pravnog saobraćaja, pa do specifičnih oblika krivičnih dela iz oblasti organizovanog kriminala, zastupanja maloletnih lica itd.

Osim toga, samostalno i u saradnji sa kancelarijom AOD „Milovanović i partneri“ bavimo se rešavanjem problema naših klijenata i pružanjem konsultantskih usluga fizičkim i pravnim licima i u svim drugim sudskim i upravnim postupcima, parničnim, vanparničnim i porodičnim sporovima, oblastima poslovanja privrednih društava i radno pravnoj materiji.

Naši prioriteti su profesionalan odnos sa klijentima, zasnovan na poštovanju, diskreciji i poverenju, razumevanje i analiza njihovih potreba i pronalaženje najoptimalnijeg rešenja u objektivno najkraćem roku.

Pravni tim

Denis Bećirić
advokat
Diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu. Od 2002 do 2015. godine radio kao istražni sudija i predsednik krivičnog veća u Drugom opštinskom i Prvom osnovnom sudu u Beogradu. Član Advokatske komore Beograd od marta 2015. godine.
Jovan Bećirić
saradnik
Student Pravnog fakulteta u Beogradu