Svedok u krivičnom postupku. Prvi deo.

Većini od nas se pre ili kasnije dogodi da nam na vrata zazvoni poštar, i iz torbe izvadi plavi ili beli koverat uz diskretni komentar: „Komšija, imate neki poziv iz suda“. Nakon što potpišemo prijem i oprezno zavirimo unutra, uslediće ili zabrinjavajuća spoznaja da smo pozvani u svojstvu okrivljenog, ili uzdah olakšanja da nas je neko predložio za svedoka. Šta sledi dalje…

Pre svega, veoma je bitno da poziv da se pojavimo u svojstvu svedoka shvatimo ozbiljno, bez obzira da li ga je uputio sud ili tužilaštvo. Posledice neodazivanja mogu biti veoma neprijatne jer organ postupka koji nam je uputio poziv može narediti prinudno dovođenje a sud nas može i novčano kazniti do 100.000,00 dinara. U praksi se prinudno dovođenje sprovodi uglavnom ukoliko se bez opravdanja barem dva puta ne odazovemo, ili ukoliko nam se pozivi ne mogu uručiti na adresi na kojoj smo prijavljeni, ali tu ne živimo (što je dosta čest slučaj). Naredbu za privođenje sprovodi područna policijska stanica tako što nas, uglavnom tokom noći ili rano ujutru policajci privedu u stanicu a zatim u zakazano vreme u tužilaštvo ili sud. Iako u naredbi izričito piše da je „potrebno lice prinudno dovesti“, policijski inspektori će ponekad proceniti da je dovoljno da nas pozovu telefonom, upozore na posledice i narede da se sami javimo gde treba, što skoro uvek postigne željeni efekat.

Pored klasičnog štampanog poziva, u hitnim slučajevima (npr. kada se radi o pritvorskim predmetima), moguće je pozivanje i telefonom, sms-om ili e-mailom. Termin za sledeći glavni pretres nam umesto poziva može biti i usmeno saopšten na ročištu od strane suda, uz upozorenje i konstataciju na zapisniku da smo obavešteni.

Opravdanim izostankom smatraće se blagovremeno javljanje uz usmeno ili pisano objašnjenje razloga koji mogu biti npr. službeni put, već isplaniran godišnji odmor, bolest… Okolnost da ne znamo zbog čega smo pozvani ili ne želimo da se mešamo nije opravdana i tako će se i tretirati.

Poziv obavezno sadrži naziv postupajućeg organa, adresu i broj sudnice ili kabineta, vreme u koje je potrebno da dođemo, ime okrivljenog i krivično delo zbog kojeg se postupak sprovodi (često je naveden samo član zakona a ne i sam naziv krivičnog dela), kao i upozorenje o posledicama neodazivanja. Poželjno je da poziv ponesemo, ali je mnogo značajnije da kod sebe imamo ličnu kartu ili putnu ispravu jer se bez toga ne može utvrditi naš identitet i ispitavanje će morati da se odloži. Iako to nije propisano nikakvim pravilima, običaj je da se u zakazano vreme, ako nas pre toga niko nije prozvao, sami javimo postupajućem sudiji ili zameniku tužioca da smo stigli.

Ispitivanje svedoka je dokazna radnja koju po pravilu preduzimaju ili tužilaštvo ili sud. Iako Zakonik o krivičnom postupku ne sprečava tužilaštvo da sprovođenje ove radnje poveri policiji, u praksi se to gotovo nikada ne dešava, tako da policija izjave uzima isključivo u formi prikupljanja obaveštenja od građana.

Tokom istražnog postupka, koji je ranije sprovodio istražni sudija a danas to radi tužilac, našem ispitivanju će obavezno prisustvovati zamenik tužioca ili tužilački pomoćnik i zapisničar, a pravo da budu prisutnii imaju i okrivljeni, njegov branilac (jedan ili više njih) i punomoćnik oštećenog.. Ukoliko naš maternji jezik nije sprski, imamo pravo da zahtevamo da se ispitivanje izvrši preko sudskog tumača. Tokom istrage, javnost je isključena.

Nakon uzimanja ličnih podataka, u kratkim crtama biće nam saopšteno zbog čega smo pozvani i predočiće nam se zakonska prava i obaveze koje kao svedok imamo. Konkretnije, reći će nam da smo dužni da se odazivamo i ubuduće na pozive i prijavimo eventualnu promenu adrese, objasniće nam u kojim situacijama možemo da se pozovemo na pravo da ne svedočimo u postpuku a upozoriće nas i da je obavezno da govorimo istinu, da je lažno svedočenje krivično delo i da ne smemo prećutati ništa, osim, kako to zakon kaže, ukoliko bi time izložili sebe ili sebi blisko lice „teškoj sramoti, znatnoj materijalnoj šteti ili krivičnom gonjenju.“

Ovde bih se na kratko zaustavio jer prethodna zakonska formulacija ostavlja jednu interesantnu nedoumicu… O tome i svemu ostalom što nas čeka ukoliko nas pozovu kao svedoka, čitajte u nastavku…

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *